Gülersoftware Softwarelösungen für den Handel in Krefeld / NRW

Ihr AnsprechPartner für

Software und Hardware

Programlar

KESİMHANE   OTOMASYON PROGRAMI  (KOP)
 

 

 

 Firma olarak Avrupa Birliği ülkelerinde gıda sektöründe 18 yıllık birtecrübeye sahibiz.
Sahip olduğumuz  bu birikim  ve deneyimimizi  ülkemize taşıdık.
 
Kesim  otomasyon  programımız (KOP)  Canlı hayvanın  kesimhaneye kabülünden başlayarak
Müşteriye  teslimine  kadar yapılan işlemleri  kayıt altınaalarak  HACCP izlenebilirlik  otomasyonunu sağlamaktadır.
 
Programımız  kesimhanenin  almak zorunda olduğu HACCP planına göre  KıritikKontrol
Noktalarının  izlenip kayıtlarınıntutulması  ve bu planın    okesimhanede  uygulanır olmasını
sağlamaktadır.
 
HACCP  planı ile kesimhaneninOtomasyonu  bir bütün  teşkil etmektedir.Bir birini tamamlamak
zorundadır.
 
Bu nedenle  firmamız  HACCP planının hazırlanmasını    bakanlık onayının alınmasını ve otomasyonubirlikte  çözmektedir.
 
Ayrıca
sektörün diğer ihtiyaçlarını (yeni inşa veya tadilat,
projelendirme,malzeme ve ekipman temini, ruhsatlandırma, HACCP planı,
HACCP eğitim veizlenebilirlik) karşılamak üzere çözüm ortaklarımızla
yardıma hazır durumdadır.
 
 
 Kesim  otomasyon programımız (KOP) 
 
-Kesimhanelerin  fiziki durumlarıdüşünülerek  Mobil  El Aletlerine yüzde  yüz uyumusağlanmıştır.
-Tüm  izlenebilirlik sistemi  BARKOD  ya da RFID  etiketler  üzerinden yapılmaktadır.   
-Hayvanların  taşındığı  araçların kontrolü    gerekli istenen bilgilerin  mobil  yada manuel
Olarak  girilmesi
-Küpe numarası  ve padok  nr girilerek  hayvanın  giriş işleminin  yapılması.
-Veteriner  kontrol listesinin  yazılı ya da  e-liste olarak  oluşturulması.
-Veteriner kontrolünden sonra hastalıklı ve şüpelilerin karantina  bölümüne alınması
-Imha  veya iade  raporlarının oluşturulması.
-Kesimi  onaylananların  işleme alınması
-Folyo  yada RFID  etiketlerinin küpe numarası ile  eşleştirilmesi.
-Çıkışların  veteriner  onayına kadar  kapatılması
-FOLYO  yada  RFID üzerinden  istenen  sayıda etiket  basımı  (4 karkas 1 deri  1sakatat vd)
-Müşterinin isteğine göre  müşteri logosuile etiketlerin  basımı
-Etiketlerin  farklı dillerde  basma olanağı
-Tartı etiketi nin  barkod  ve yazı ile  küpe numarasıda  yazılarak basılması 
-Veteriner için  kesim raporununalınması  yazılı  yada e.liste olarak.
 
-Veteriner kontrolü yapılıp bakanlık sitesinde  düşüldüğünde çıkışların  serbes  bırakılması
-Dinlendirmeye  alma   giris- çıkıs saatinin ve ortam sıcaklığının alınması
-Soğutma  giriş cıkış  saatlerinin ve ortam sıcaklıgının alınması
-Yüklenecek aracın  kontrolü  .protokol bilgilerinin  girilmesi
-Teslim belgesinin  yazılması  teslim belgesinde   Küpe nr –KG – yazılır
 Müsteri  isterse dinlendirme  ve soğutma  süreleride yazılır.
-Dinlendirme ve  soğutmada  belirlenen süreler  dolmadığı zaman  çıkarılırken uyarı verilir
-Bir hastalık  yada  olumsuzluk durumunda  bir hayvanın  kesim öncesi padok ta  hangi
Hayvanlarla
beraber  olduğu  kesim sonrasında  dinlendirme ve soğutmaalanlarında
hangi hayvanlarla    bulunduğu  gerektiğınde yazılı  yada e.liste
olarak  yetkililere  verilir.
 
-Gün  sonu  tüm yapılan işlemlerin  HACCP raporları  ve kesimhane internraporları alınır.
 
-HACCP planının en önemli unsurlarından biri olan kritik ekipmanlarınbakım-temizliğinin
yapılmasıdır. Proğramda  bu kısım anabölümlerden  birisidir.Kesim haneninbakım ve
temizlik  planlaması (saatlik  - günlük – haftalık – aylık  - yıllık ) yapılmakta.
Program  bu plana göre  yapılacak işleri  planlamakta. Her  iş  birbarcod  ile tanımlanmakta  
Bu  barkodlar   işlerin yapılacağı alanda  uygun biryere  asılmakta  işi yapacak kişi 
İşe başlarken  ve bitirirken  bu barkodu okutmak  sureti ile  hem işi yaptığını   nekadar
sürede  yaptığı  iş izleme protokolüne yazılmakta.  Ayrıntılı raporlar alınabilmekte

IBCM


 

 IBCM ist eine kombinierte Barcode/Handheld-Lösung, die auf langjährigen
Erfahrungen aus verschiedenen Industie-Projekten  basiert und sich auch
in Branchen mit besonders komplexen Anforderungen durchweg bewiesen hat.
Das Konzept ermöglicht die Verfolgung wettbewerbsrelevanter
Zielstellungen bei gleichzeitiger Sicherung von unternehmensspezifischen
Restriktionen (z.B. Vorsichtsmaßnahmen bei Chemikalien) 

GRSWIN 09 

 

Unser individuell anpassungsfähiges Warenwirtschaftsprogramm für den
Grosshandel wird in Deutschland , Polen, Türkei, Österreich, Niederlande
und Frankreich erfolgreich eigesetzt. Die Software bietet eine
übergreifende Gesamtlösung, die neben einer einwandfreien Erfassung und
Verwaltung auch zeitgleich Statistiken erfasst und Schwachstellen im
Unternehmen direkt hervorhebt. Somit unterstützt das System nicht nur
ein zielorientiertes Management sondern fördert auch eine
kontinuierliche  Verbesserung sämtlicher Prozessabläufe.

EMARKET

 

Die optimale Lösung für den Einzelhandel ! Der bewährten Weisheit
"Handel ist Wandel" entsprechend, wurde diese Software über Jahre hinweg
kontinuierlich  verbessert und stets den aktuellen Anforderungen des
modernen Einzelhandels angepasst. Das System  bietet neben einer
besonders einfachen Handhabung eine ganzheitliche Lösung für alle
Branchen.

 ProduktionsOptimierung und ChargenRückverfolgung - System

 

Jedes produzierende Gewerbe muss sich heute an zahlreiche Vorschriften halten. Besonders hoch sind die Anforderungen bei der Produktion und Weiterverarbeitung von Lebensmitteln. Das fleischverarbeitende Gewerbe übernimmt hierbei eine besondere Rolle. Die Verderblichleit von Frischfleisch und die damit verbundenen Risiken verlangen nicht nur sterile Prozessabläufe sondern auch die Sicherstellung einer durchgehenden Kühlkette sowie einer lückenlosen Rückverfolgbarkeit. Unsere Software ermöglicht die Einhaltung sämtlicher Vorschriften des HACCP-Konzepts und bietet gleichzeitig ein umfassendes Warenwirtschaftssystem zur Steuerung sämtlicher Unternehmensziele.